Menu:

Typy mužov

Vraví sa, že typický muž je priemerne inteligentný a nie je príliš ambiciózny v pracovnom ani osobnom živote, vykonáva bežné povolania zodpovedajúce jeho vzdelaniu a hľadá ženu, ktorá sa postará o domácnosť a deti. Svoj voľný čas delí medzi rodinu a svojich kamarátov, s ktorými zájde občas na pivo a ďalšie aktivity ako šport a práce okolo domu, ktorý si sám dokázal postaviť. Tento typ muža stretnete najmä na vidieku a v menších mestách, kde muži tento spôsob života vyhľadávajú a sú v ňom spokojní. Zoznámenie s takýmto mužom je jednoduché a veľakrát prebieha počas rôznych spoločenských udalostí ako sú zábavy, púte, mestské slávnosti či iné verejné oslavy.

Muži z veľkomesta sú viac ctižiadostiví a majú jasnú predstavu o svojom živote, či už sa to týka kariéry alebo rodiny. Ich ambície často vychádzajú z konkurenčného prostredia, v ktorom sa pohybujú. Títo muži sú väčšinou vysokoškolsky vzdelaní a pomerne úspešní na trhu práce. Väčšinu času trávia v zamestnaní, v ktorom dosahujú stanovené ciele, uspokojujú svoje potreby a hľadajú dobré finančné ohodnotenie. Pracovné projekty a iné úlohy sú pre nich výzvou. Ich splnením ukazujú sebe aj svojmu okoliu, ako úspešní dokážu byť. Ak si zaobstarajú rodinu, zabezpečenie manželky a detí ich motivuje k tomu, aby dosahovali úspechy a dobré zárobky. V katalógoch zoznamky na internete ( www.europska-zoznamka.sk/zoznamko.html ) nájdete aj tento typ mužov.

Okrem zoznamky ich môžeme stretnúť na firemných večierkoch, koncertoch alebo športových udalostiach. Muži internetové služby využívajú čoraz častejšie, pretože im šetria čas, ktorý by strávili stretávaním nevhodných žien. Zoznamka online totiž vylúči tie ženy, ktoré nezodpovedajú ich predstavám a ponúka tie, po ktorých túžia. Ak sa teda zaregistrujete na stránkach overenej zoznamky, môžete sa aj vy stať jednou z oslovených žien.

30. 06. 2016